Трудове право (пенсії та пільги)

Дерево, як би потужні і міцні ні були його коріння, можна викорчувати за якусь годину, але потрібні роки, щоб воно стало плодоносити.

Ас-Самарканди

Адвокатське Об’єднання надає послуги в сфері трудового права, в тому числі з питань пенсійного забезпечення. Наші Адвокати надають консультації щодо широкого кола питань трудового законодавства, включаючи колективні договори, трудові договори(контракти) для керівників та працівників підприємств, консультації з питань прийому на роботу та звільнення працівників, забезпечення дотримання вимог законодавства України у сфері надання пільг та охорони праці, пенсійного забезпечення, в тому числі підстави для виходу на пенсію, розрахунок пенсійний виплат. Також Адвокати мають значний досвід представництва в судах, як інтересів роботодавців так і працівників, під час судового розгляду трудових спорів.

Основні послуги в цій сфері:

Перевірка відповідності документації підприємств трудовому законодавству.
Підготовка договорів про надання послуг, трудових договорів(контрактів), правил внутрішнього трудового розпорядку.
Переговори з профспілками при укладені колективу договору.
Консультування щодо дотримання працівниками трудових обов’язків та трудової дисципліни, накладення дисциплінарних стягнень.
Дії роботодавців при реорганізації, зміні істотних умов праці, звільненні працівників.
Супровід трудових спорів у суді.