Юридичний аудит

Менше мільйона – це гроші. Більше мільйона – це фінанси. Більше мільярда – це дефіцит.

Уолл-стрит джорнал

Юридичний аудит (правовий аудит, due diligence) – це правовий комплексний аналіз діяльності компанії або організації, а також конкретних документів або окремих ділянок цієї діяльності.
Мета проведення – це визначення можливих правових ризиків, вірогідність виникнення яких існує до, під час або після здійснення фінансово-господарських операцій.
Юридична перевірка (due diligence) на підприємстві є серйозним фактором щодо мінімізації юридичних ризиків, пов’язаних як із судовими перспективами, надсплатою податків або трудовими спорами так і з іміджевими втратами, які можуть бути понесені в результаті використання недопрацьованих договорів або договірних схем.

Юридичний аудит (правове консультування) може включати в себе:

Експертизу установчих та інших корпоративних документів організації, в тому числі можуть бути надані рекомендації щодо внесення змін до чинних документи з урахуванням максимального захисту інтересів клієнта.
Правову оцінку угод, повноти наявної документації, а також оцінку можливого визнання угоди нікчемною або незаконної та наслідків такого визнання для клієнта.
Аналіз дебіторської заборгованості, виявлення безнадійних боргів, підготовка рекомендацій щодо необхідних дій по кожному з дебіторів.
Експертизу та правову оцінку документів, що виходять від контрагентів і держорганів (актів, листів, претензій, повідомлень, скарг та ін.).
В результаті юридичного аудиту Ви зможете:

Набути впевненості в юридичній обгрунтованості Вашої діяльності та Ваших дій.
Отримати можливість уникнути невиправданих фінансових втрат.
За результатами аудиторської перевірки ми надамо:

Письмову інформацію з вказівкою виявлених зауважень в обліку, з рекомендаціями щодо їх усунення та внесенню змін у звітність.
Висновок про стан фінансової (бухгалтерської) звітності (при аудиті за спеціальним завданням – висновок про стан об’єкта перевірки згідно спеціальним завданням).