Економічна експертиза (дослідження)

Прогнозувати середні економічні показники – все одно що запевняти людину, що не вміє плавати , що він спокійно перейде річку вбрід, тому що її середня глибина не більше чотирьох футів.

Мілтон Фрідман

Необхідність в проведенні економічної експертизи виникає під час розслідування кримінальних проваджень в галузі економіки та оподаткування, а також в ході розгляду адміністративних та цивільних справ, коли для вирішення питань, що виникають, необхідне застосування відповідних спеціальних навиків.
Як правило, кращим варіантом захисту в цих процесах є проведення економічної експертизи або економічного дослідження.
   Судова економічна експертиза носить процесуальний характер і проводиться під час кримінального, адміністративного чи цивільного провадження. За наслідками проведення експертизи оформлюється висновок експерта, який є самостійним видом доказу.
Економічне дослідження проводиться на підставі запиту адвоката, звернень юридичних та фізичних осіб. За наслідками проведення експертизи оформлюється висновок експертного дослідження, який можливо використовувати під час оскарження податкових повідомлень рішень в адміністративному порядку, долучати до матеріалів судових справ як окремий письмовий доказ та надавати слідству в ході розслідування кримінальних проваджень, які стосуються податкових або ж фінансових правопорушень.
Метою економічної експертизи є:

  • дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності;
  • дослідження документів про економічну діяльність підприємств;
  • дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Дослідження в рамках економічної експертизи ґрунтується на вивченні господарської діяльності суб’єкта господарювання, процесах формування фінансових показників господарських операцій та правильності відображення в їх обліках.
Коло питань, які може вирішувати судово-економічна експертиза, необмежене і залежить від конкретних фактів порушень, виявлених в ході ревізій та перевірок.
Експертиза необхідна зокрема у випадках:

  • донарахування податкових зобов’язань при відхиленні вартості товарів (робіт, послуг) від ринкової вартості ідентичних товарів (робіт, послуг);
  • донарахування податкових зобов’язань при встановленні фактів порушення податкового законодавства підприємств-контрагентів по «ланцюгу»;
  • обвинувачення контролюючими органами в отриманні неправомірної податкової вигоди, пов’язаної з умисним завищенням собівартості продукції або ж проведення «нікчемних» правочинів;
  • необхідності підтвердження розрахунку собівартості товарів (робіт, послуг) тощо.